KOMPANI KALEJDO

Uppdrag: Att skapa en företagsidentitet åt vårt gemensamma projekt Kompani Kalejdo. Logo, webb, visitkort med mera.

Beskrivning: Kompani Kalejdo var ett gemensamt projekt som jag isjösatte ihop med några frilansande kollegor. Genom olika kunskaper och proffessioner kunde vi erbjuda kunden allt som en fullservicebyrå kunde.