Projektbeskrivning

GE MONEY BANK

Uppdrag: Gjorde flera längre inhopp hos GE Money bank och gjorde många skiftande uppdrag, bland annat denna 120 x 120 folder

Beskrivning: GE Moneybank eller numera Santander Consumer Bank är en bank med lokal närvaro och global styrka.