Aspling Design  
 
Behöver du hjälp med marknadsföring av ditt företag? Jag arbetar som frilans/konsult men kan även tänka mig en anställning på deltid. Hur ser ditt behov ut?

Foldrar, Broschyrer, Illustrationer, PowerPoint, Mässmaterial, Årsredovisningar, Facebookprofiler, Blanketter, Webdesign,Websidor, Utskick, Nyhetsbrev, Företagspresentationer, Annonser, Etiketter, Tidningar, Förpackningar, Vepor, Skyltar, Roll-ups, Affischer, Produktblad, Vippor, Kundtidningar, Personaltidningar,Banners, Inbjudningar, DR, Visitkort, Kalendrar, Vykort, Pop-ups, Dekaler, Trottoarpratare, Logotyper, med mera.

 
Veta mer?
Kontakta Ann-Sofie 0708-68 17 28 eller skicka E-post: Kontakt